Ukończyłam Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1982 r. Przez kilka lat byłam pracownikiem naukowym Akademii Medycznej i wykładowcą w Studium dla Położnych. Podczas pracy w Akademii uzyskałam I i II stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa. W 2000 roku dodatkowo uzyskałam specjalizację z endokrynologii pod kierownictwem prof. Andrzeja Milewicza. W 2001 roku uzyskałam …

Irena Maruk – Kertyńska Read More »

Adiunkt w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.$ Zajmuje się zaburzeniami endokrynologicznymi u dzieci, młodzieży oraz pacjentów dorosłych. Wykonuje USG tarczycy i biopsje

Ukończyłam Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1982 r. Przez 15 lat pracowałam w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Kolejowego we Wrocławiu, kierowanym przez specjalistów endokrynologii: dr n. med. Martę Torosiewicz, a następnie dr n. med. Jerzego Pacholskiego. Podczas pracy w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Kolejowego, uzyskałam I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych w 1987 roku, w …

Małgorzata Kiełczewska Read More »

Scroll to Top
ENDOKRYNOLOGIA