Endokrynologia Dziecięca

Endokrynolog – pediatra ma najlepsze kompetencje w przypadku zaburzeń dojrzewania i wzrostu oraz wszystkich schorzeń endokrynologicznych występujących u dzieci.

Scroll to Top
ENDOKRYNOLOGIA