Adres przychodni to Aleja Kasztanowa 3, 53-125 Wrocław. Mapkę można znaleźć tu.