Tak. Badań USG u dzieci nie wykonują jednak dr Eugenia Kik, Jagoda Skarul oraz dr Lidia Kostecka. W przypadku konieczności wykonania badania należy umówić się dodatkowo do dr Małgorzaty Kiełczewskiej, dr Beaty Wikiery, dr Katarzyny Krępuły, lek. med. Anny Otlewskiej lub dr Piotra Janczaka. Cena badania USG wynosi 100 zł.