Tak. Pacjentów dziecięcych przyjmują lek. med. Jagoda Skarul, dr n. med. Beata Wikiera oraz dr n. med. Lidia Kostecka.