Pacjenci przychodni długotrwale przyjmujący leki mają możliwość zamówienia recepty. Receptę można zamówić telefonicznie. Jeśli od czasu ostatniej wizyty nie minęło więcej niż 12 miesięcy, lekarz wypisze receptę, a o możliwości jej odebrania w przychodni poinformujemy wiadomością SMS. Koszt wypisania recepty to 55 zł.